Vi arbejder for din tryghed

Tryghed er forudsætningen for det gode hverdagsliv. Vores frihed er betinget af, at vi kan færdes frit og sikkert i byen på alle tider af døgnet. Derfor er din tryghed afgørende for os. Vi arbejder på flere fronter på at gøre vores fælles by tryg og sikker for alle. 

Belysningsstrategi

Lys er ofte et afgørende redskab til at skabe sikkerhed og tryghed. I området omkring Høje-Taastrup Station har vi fx forbedret belysningen. Det er sket på selve stationsområdet i et samarbejde med DSB og Banedanmark. Og på de kommunale vejarealer i ”den gule by” omkring stationen ved at skifte til moderne lysarmaturer, så der bliver mere lys. 

Samtidig samarbejder vi med de private grundejere i ”den gule by” om en samlet fælles belysningsstrategi, som skal gøre det meget mere trygt at færdes i området. Midlet er enkelt. Jo mere lys der er på gaderne, og jo færre mørke kroge der er, jo tryggere bliver det at færdes. 

Byudvikling skaber tryghed

Vores byudvikling er også med til at skabe tryghed. Én vej til at skabe tryghed er nemlig at sikre, at byrummene fyldes af aktiviteter og mennesker. Dét fortrænger dem, der har negativ adfærd. 

Byudviklingen i Høje-Taastrup C er et godt eksempel på denne strategi. Vi forbinder City 2 og Høje-Taastrup Station med en ny park fyldt med aktiviteter og verdens længste skaterpark. Samtidig kommer der mange boliger og dermed mange borgere til området. 

Det betyder, at der vil være liv i parken det meste af døgnet – og at der vil være øjne på parken fra de mange boliger. Dét skaber tryghed. De mange nye borgere vil også bidrage til mere liv omkring Høje-Taastrup Station og dermed øge trygheden ved stationen. 

Livtag med udsatte boligområder

På den længere bane har det stor betydning for borgernes tryghed, at vi lykkes med at forvandle udsatte boligområder til velfungerende og attraktive boligområder. 

De fleste beboere i områderne ønsker jo kun det bedste for sig selv, deres familier og deres omgivelser. Men den koncentration af udsatte familier, som finder sted i udsatte boligområder, kan også mærkes i resten af byen. Når unge vokser op i sådanne områder, er der en forhøjet risiko for, at de udvikler en utryghedsskabende adfærd. 

Derfor er det vigtigt, at vi får transformeret de udsatte boligområder til velfungerende boligafdelinger – præcis som vi er i gang med i Taastrupgaard, Gadehavegård og Blåkildegård. 

Boliger fremfor vandpibe-café

For borgerne omkring Dorphs Allé har det skabt utryghed, at den tidligere restaurant er blevet forvandlet til en vandpibe-café. Den har i perioder desværre tiltrukket kunder, som har skabt utryghed i området. 

Kommunen ikke forbyde, at der er vandpibe-café i bygningen. Hvis man ejer en bygning, hvorfra der lovligt kan drives restaurant, så har man efter planloven også lov til at drive café. 

Men vi ønsker ikke denne aktivitet så tæt på et boligområde. Derfor har vi haft dialog med ejeren om at rive bygningen ned og bygge boliger i stedet. Det ser nu endelig ud til at lykkes. Tirsdag d. 2. november har vi nemlig givet tilladelse til en bebyggelsesprocent, som gør det rentabelt at bygge boliger. 

Tætheden kommer til at matche de nye boliger på den gamle netto-grund og den nye bebyggelse på hjørnet af Valbyvej og Dorphs Allé. Dermed spiller planerne om boliger i stedet for vandpibe-café fint sammen med det øvrige nybyggeri og skaber tilsammen et rigtig fint løft af det samlede område.

Stærkt kriminalpræventivt team

Det forebyggende børne- og ungearbejde er afgørende for at sikre, at vi har styr på unge i kommunen, som kan være utryghedsskabende i deres adfærd. I de senere år har vi styrket denne indsats gennem en ny organisering i et samlet Ungecenter, der har ansvar for både kommunens fritids- og ungdomsklubber og det kriminalpræventive team incl. gadeplansmedarbejdere. Centeret har et tæt samarbejde med Politiet.

Færre indbrud

Kriminaliteten er heldigvis faldende i Høje-Taastrup. Fx viser statistikken, at der begås væsentlig færre indbrud i Høje-Taastrup nu end tidligere. I fjerde kvartal 2009 toppede vi med 228 indbrud. Siden er tallet faldet støt og roligt, så vi i tredje kvartal i år kunne ”nøjes” med 21 indbrud. 

Det er en meget positiv udvikling. Hvert eneste indbrud er naturligvis ét for meget, og er en voldsom og grænseoverskridende oplevelse for dem, det går ud over. Men det er alt andet lige utrolig positivt, at det er lykkedes at reducere antallet med over 90%