Fremtidens skole: Den lokale folkeskole er på rette vej

Hvis vi skal vurdere, om vi lykkes med at udvikle vores lokale folkeskole, så er det oplagt at tage fat i den årlige Kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen.

Netop fordi vi får Kvalitetsrapporten præsenteret hvert år, så har vi på det politiske niveau en faktabaseret mulighed for at følge
udviklingen. Og vi kan på den baggrund fastslå, at vores skoler år for år præsterer bedre og bedre.

Flot fremgang ved afgangseksamenerne

Når vi ser på, hvordan vores elever klarer sig ved afslutningen af 9. klasse, så er der tale om en virkelig flot fremgang! Gennemsnittet for de bundne prøvefag ved afslutningen af 9. klasse var nemlig i 2019/20 på 6,8 – og det er hele 0,4 karakterpoint bedre end de to foregående år.

Resultatet er 0,5 karakterpoint fra landstallet, der i 2020 var på 7,3. Til sammenligning, så var vores skoler i Høje-Taastrup kommune hele 1,1 karakterpoint fra landsgennemsnittet tilbage i 2014.

Vi har ganske enkelt siden 2014 år for år taget sikre skridt i retning af at lande tættere og tættere på landsgennemsnittet. Vi har da også en klar ambition om, at vi i Høje-Taastrup Kommune skal op på landsgennemsnittet, selvom vores elever ikke nødvendigvis kan forvente at få den samme
faglige hjælp fra deres forældre, som en gennemsnitselev i den danske folkeskole kan forvente.

Der ses også en væsentlig stigning i karaktergennemsnittet i fagene dansk læsning og dansk skriftlig fra seneste år til dette år med stigninger på henholdsvis 1,1 og 1,2 karakterpoint. Den politisk prioriterede sprogindsats, der dygtigt og målrettet gennemføres ude på skolerne, er forklaringen på, at vi lykkes så godt med at hæve niveauet.

Over landsgennemsnittet

Sidst men bestemt IKKE mindst, så viser årets Kvalitetsrapport, at andelen af elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik, er steget markant fra 89,6 pct. til hele 96,3 pct. – og dermed nu 0,7 procentpoint over landsgennemsnittet på 95,6 %.

Dermed fortsættes og cementeres de senere års virkelig positive udvikling.