Værdighed og valgfrihed for de ældre

Det skal være trygt at blive ældre. Får du brug for en ældrebolig eller en plejebolig, skal du være tryg ved, at der er en til dig. Du skal have valgfrihed og selvbestemmelse. Og der skal være værdighed i ældreplejen. 

Så kort kan det siges. Og vi mener det! Det er nemlig vigtigt for os, at vi tager os godt og værdigt af vores ældre medborgere. Det har vi bevist i denne valgperiode. Vi har taget flere initiativer for at styrke ældreplejen. Fx da vi afsatte penge til mere nærværende ledelse, styrkede kompetencer og styrket rekruttering i hjemmeplejen. Eller da vi lavede pårørendepolitik og ansatte en pårørendekonsulent.

Ældreområdet skal også være i fokus de kommende år. Vi ønsker alle at kunne indrette vores liv, som det passer os. Vi er nemlig forskellige, og har forskellige ønsker og drømme. Det skal kunne ses og mærkes i den kommunale ældrepolitik. 


Mange boligformer

Det gælder ikke mindst i forhold til valg af bolig. Vi vil sikre, at der er en bred og varieret boligmasse, som er egnet til seniorer. Vi vil bygge ældreboliger i takt med behovet – og derfor vil vi løbende følge prognoserne for, hvor stort behovet er, og sætte byggeri af nye i gang i tide. 

For nogle er det en selvstændig kvalitet at bo i boligområder, hvor forskellige aldersgrupper lever dør om dør, og hvor man kan høre naboens børn lege lige udenfor. Det kræver, at nye boliger bygges med god tilgængelighed, så de er senioregnede – uanset om der bor et ældre ægtepar eller en nystiftet børnefamilie.

For andre er et seniorbofællesskab med et stærkt fællesskab med ligesindede drømmen. Det kan være traditionelt seniorbofællesskab bestående af rækkehuse og et fælleshus. Eller det kan være et fællesskab som Bovieran i NærHeden, hvor seniorerne deler en stor overdækket vinterhave. Vi vil altid tage positivt imod initiativer til oprettelse af nye seniorbofællesskaber.

Valgfrihed

Det er ikke kun, når man skal vælge bolig, at det er vigtigt at kunne vælge selv. Vi vil værne om det frie valg i ældreplejen. Hvis man får hjemmepleje leveret af kommunen, og er glad og tilfreds med den, skal man selvfølgelig kunne blive ved med det. Men det er vigtigt, at man har mulighed for at vælge et privat alternativ. Det er kun sundt, at den kommunale hjemmepleje og de private alternativer skal kappes om ”kunderne”, og det øger ofte i sig tilfredsheden, at man ved, at man har en valgmulighed. 

Vi vil også arbejde for, at de ældre får flere reelle valgmuligheder, hvis de er omfattet af den kommunale madordning. Det er uheldigt, at området i dag er domineret af en stor privat leverandør, uanset at de leverer mad af god kvalitet. Vi vil foretrække at de ældre kan vælge mellem to leverandører for at fremme en sund konkurrence på kvalitet.  

Friplejehjem

Vi er glade for vores kommunale plejecentre, og vi vil anstrenge os for at sikre, at de bliver drevet med hjertevarme og omsorg. Men selv hvis man skal på plejehjem, har man krav på valgmuligheder. Derfor synes vi, at det næste plejehjem skal være et friplejehjem. Det er nemlig kun sundt, at der er forskellige driftsformer. Et friplejehjem og vores kommunale plejehjem vil gensidigt kunne inspirere hinanden – til gavn for beboerne alle steder. 

I første omgang går dog udbygningen af Birkehøj Plejecenter i gang. Det sker for at sikre, at vi har plejeboliger nok til at dække behovet. Og det er vigtigt, at vi ikke bygger overkapacitet, og står med tomme pladser. Det giver udgifter til tomgangshusleje, som ingen har gavn af. Derfor bliver det først, når der igen er behov for mere kapacitet, at vi vil sætte gang i byggeriet af et friplejehjem. 

Gode rammer for frivilligt arbejde

Det store frivillige arbejde på ældreområdet gør en stor forskel for mange. Mange frivillige i Ældre Sagen, OK klubben og i andre foreninger skaber aktiviteter og forebygger ensomhed hos ældre. Det er et værdifuldt supplement til den kommunale hjemmepleje. 

Det er vigtigt, at kommunen understøtter det frivillige arbejde så godt som muligt. Gode rammer for frivilligt arbejde sikrer flere aktiviteter til gavn for de ældre. Derfor vil vi altid have stort fokus på at understøtte det frivillige arbejde. Det kan ske gennem tilskud, lokaler, hjælp til at udbrede kendskabet til arbejdet og i det hele taget ved at samarbejde tæt med de frivillige.  Det skal kort sagt være nemt at være frivillig i Høje-Taastrup.