I front for klimaet – også for fremtiden

I Høje-Taastrup Kommune tager vi ansvar. Også for klimaet. Og resultaterne viser, at vi gør en stor forskel. I perioden fra 2012 – 2019 har vi således nedbragt CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med hele 44%. Og i samme periode er CO2-udledningen fra kommunen som geografisk område reduceret med 23%. Det er flotte resultater, som er opnået gennem en vedholdende indsats. Vi har energirenoveret, udbredt fjernvarme, sat solceller op, udbredt elbiler og samarbejdet med virksomheder, boligejere, boligafdelinger og andre aktører. Vi har også deltaget i samarbejder, hvor vi har udviklet nye innovative klimarigtige løsninger. 

Men vi skal videre. Derfor har vi i marts i år vedtaget en klimaplan, som er i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger. Planen indeholder 50 konkrete indsatser indenfor temaerne energieffektivisering, varmeforsyning, elforsyning og transport. Planen viser vejen til netto-nul udledning i 2050. Nu skal vi implementere. For planen skal ikke bare være flotte ord på glittet papir. Det er et redskab til handling. Vi skal handle for fremtiden – præcis som vi allerede gennem flere år har vist, at vi kan. Vores nye klimaudvalg skal være omdrejningspunktet for vores klimaindsats. Her samler vi vigtige aktører: politikere, erhvervsfolk, fjernvarmeselskab m.fl. i et fælles forum, som har én dagsorden. At få omsat klimaplan og klimambitioner til virkelighed.