Maksimalt 1 km til bynær natur

Mange vælger at bo i Høje-Taastrup Kommune på grund af nærheden til naturen og til det grønne. Derfor skal vi bevare vores bynære natur. Vi har foreslået, at der laves visionsplaner for 18 af vores bynære naturområder. Tilsammen betyder det, at alle i vores byer har maksimalt 1 km til bynær natur.

At bo tæt på et grønt område er ikke en selvfølge. Men vi vil gerne, at alle i vores byer kan regne med, at de indenfor maksimalt 1 km har et stykke bynær natur. Som byråd skal vi forpligte os på, at bevare naturen til gavn for både biodiversiteten og lokalområdet.

Derfor har vi igangsat arbejdet med at udarbejde visionsplaner for 18 af vores bynære naturområder. Det skal sikre bevarelsen og udviklingen af det grønne. Noget som er særligt vigtigt for kommunens fortsatte udvikling. For når vi bliver flere i vores byer er det vigtig at have fokus på det, som mange finder glæde i ved Høje-Taastrup Kommune. At vi er tæt på hovedstaden og det grønne.

Visionsplanerne skal sikre både et lokalt og politisk ejerskab af vores naturområder, så flere får øjnene op for naturen i kommunen.

De 18 naturområder:

 • Kilen, Kraghave og Høje Taastrup Landsby
 • Hakkemosen, Høje Taastrup
 • Erik Husfeldts Vej, Torstorp
 • Kvartersparken, Gadehavekvarteret
 • Agersøen, Taastrup
 • Vandværksgrunden, Taastrup
 • Holmehaven, Taastrup
 • Selsmosen, Taastrup
 • Røjlegrøften Naturpark, Taastrup
 • Fløngskoven, Fløng
 • Engvadgårdsparken, Fløng
 • Skydebane Vest, Hedehusene
 • Baldersbrønde, Hedehusene
 • Egeskoven, Hedehusene
 • Brandvænget, Hedehusene
 • Thorsbo Bassin, Reerslev
 • Sengeløse Grusgrav, Sengeløse
 • Forten, Vridsløsemagle

En mere vild kommune

En tidligere grusgrav og over 43.000 kvm med blomsterenge. Høje-Taastrup Kommune bliver mere vild. Flere vilde blomster gavner bierne og sommerfuglene. Og så understøtter bynaturen og den bynære natur vores vision som grøn kommune, med mange rekreative områder for mennesker og dyr.

Du har måske allerede bemærket det. Flere vilde blomster pryder vejrabatten, og vi skaber derigennem bedre levevilkår for insekter. Men der er mere på vej. Samlet er det målet at etablere over 43.000 kvm med blomsterenge.

Men der sker også noget i Sengeløse Grusgrav. Kommunen har opkøbt den tidligere grusgrav, og målet er, at den skal omdannes til et rekreativt, grønt og vildt område til glæde for planter, dyr og byens borgere. Vi forventer os af meget af udviklingsprojektet som vil omdanne et ar i landskabet til et naturområde.

Grøn byudvikling

Høje-Taastrup Kommunen er helt unik. Vi er tæt på hovedstaden, og vi er tæt på naturen. For mange mennesker er det en af årsagerne til, at man har bosat sig i kommunen. Det stiller et krav til vores byudvikling. Byudviklingen må ikke ske på bekostning af den bynære natur.

Høje-Taastrup Kommune er i rivende udvikling. Med Nærheden i vest, hvor en helt ny bydel etableres, og Høje Taastrup C i øst, hvor Høje Taastrup udvikles til at være den by, som var tiltænkt, da stationen blev anlagt. Det er en udvikling, som er vigtig for vores kommune.

Med udviklingsprojekterne bryder vi med 70’ernes fejlslagne boligpolitik og skaber grundlaget for en mere socialt bæredygtig kommune. Men når en by på den måde udvikler sig, så er det væsentligt at have for øje, om det sker på bekostning af naturen.

Mange steder vil man have oplevet, at træer fældes. Det sker for eksempel i Høje Taastrup C. Når vi bliver flere, så vil bynaturen ændre sig. En bevarelse af naturen er at foretrække, men når det er nødvendigt, så er det vigtigt, at bynaturen ikke forsvinder, men at den erstattes.

Det er f.eks. tilfældet i Høje Taastrup C. Her er omtrent 290 træer fældet. Men når parkstrøget er etableret, så vil det bestå af 425 nye træer. At naturen erstattes ses allerede langs Bornholms Allé.

Vi skelner mellem bynatur og bynær natur. Bynaturen vil ændre sig, når vi udvikler byen, men den bynære natur skal vi værne om. Et godt eksempel på bevarelsen af den bynære natur er træerne langs Præstegårdsvej samt søen på rådhusgrunden. I udviklingsplanerne for rådhusgrunden har vi konstant haft fokus på at bevare den bynære natur. Og vi har løbende haft en god og konstruktiv dialog med landsbyens beboere.