Bedre forhold for de ældre og fokus på sundhed

Vi konservative prioriterer ældreområdet. Man skal trygt kunne gå alderdommen i møde i Høje-Taastrup Kommune.

Vores afsæt er godt, for vi har dygtige medarbejdere og ledere, som leverer god ældrepleje. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor har vi ad flere omgange tilført penge til styrkelse af området. Ved budget 2019 blev der afsat penge til at give SOSU-assistenterne et lønløft, og senest ved budget 2021 afsatte vi mere end 2 mio. kr. til en ældrepakke, hvor der særligt er fokus på kompetenceudvikling af vores medarbejdere, styrkelse af rekrutteringsindsatsen og nærværende ledelse. Indsatsen er vigtigt for, for kun gennem dygtige medarbejdere kan vi sikre borgerne den nødvendige hjælp og pleje – derfor har vi også valgt at skille hjælp til pleje og hjælp til rengøring ad, så vores medarbejderes kompencer bruges bedst muligt.

Styrket pårørendeindsats

Når man er syg eller på anden måde befinder sig et sårbart sted i livet, så er ens pårørende ofte en uvurderlig støtte. De pårørende løfter et stort ansvar og sætter ofte deres egne behov i baggrunden. For os har det været vigtigt at rette særskilt fokus på de pårørende og få udarbejdet en pårørendepolitik, og det lykkedes at få et samlet byråd til at bakke op om politikken. Pårørende kan være ægtefæller, forældre, børn  eller det kan være en ven eller nabo. Det er båndet mellem mennesker, der er afgørende. Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke, hvorfor det er vigtigt, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i. Vi ved, at de fleste pårørende med glæde hjælper deres nære, men for os har det været vigtigt, at pårørende ikke skal opleve at stå alene med ansvaret. Det har været af stor betydning at styrke indsatsen og gøre det tydeligt, hvor de pårørendes ansvar stopper, og kommunens begynder. Derfor har vi ansat en pårørendekonsulent, som kan hjælpe pårørende med at finde vej i systemet, og som også kan rådgive og vejlede pårørende om, hvordan man bedst passer på sig selv i en svær situation.

Sundhedspolitik

For os konservative er sundhed en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi ønsker. Vi har arbejdet for at gøre det let at træffe det sunde valg, fx ved at tænke bevægelsesmuligheder ind i vores grønne områder og nye boligområder, og vi har kontinuerligt fokus på at bekæmpe uligheden i sundheden til gavn for os alle.Mental trivsel og hygiejne er to emner, der var helt centrale for os at få sat fokus på i forbindelse med den nylige revision af kommunens sundhedspolitik. Under coronapandemien blev det tydeligt, at vi ved at skærpe opmærksomheden på hygiejne for derved at forebygge smittespredning har kunnet skabe en større grad af kontinuitet i vores tilbud, fordi medarbejderne er mindre syge. Det gælder både i dagsinstitutioner, botilbud og på vores plejehjem. Den kontinuitet er vigtig også for den mentale trivsel. I kølvandet på pandemien er det nemlig blevet ekstra tydeligt, at vi skal gøre noget ved den mentale trivsel, og det har derfor været særlig vigtigt for os, at der blev rettet fokus på ensomhed blandt såvel unge som ældre, men også på den markante stigning der er i børn og unge, der mistrives.