Fokus på nye skoler og dagtilbud: Vi oplever et sandt byggeboom

De store byudviklingsprojekter og den generelle tilflytning til vores kommune stiller store krav til kapaciteten på skoler og
dagtilbud.

Vi har på skoleområdet truffet langsigtede beslutninger, der betyder, at vi i løbet af kort tid kan åbne to spritnye skoler i kommunen:

  • Læringshuset i Nærheden åbner i uge 43. Læringshuset er en helt unik nyskabelse, hvor undervisningen i altovervejende grad vil blive baseret på projektorienterede forløb.
  • Børne- og Kulturhuset på Taastrupgårdsvej forventes klar til brug omkring nytår 2022/2023. Det nye hus bliver en del af Ole Rømer-skolen og skal også indeholde en række kulturtilbud, herunder Musikskolen.
  • Alle øvrigt skoler skal opgraderes og moderniseres på flere områder. Dels skal mange af faglokalerne have et løft, og dels kræver den projektbaserede undervisning, at der investeres i egnede undervisningslokaler.

På dagtilbudsområdet arbejdes der også på højtryk, så de mange børnefamilier kan få tilbudt pladser i vores dagtilbud:

  • På Langageren bagved Hedehusene Skole er der opført en daginstitution, som kan fungere i den kommende periode, hvor antallet af nye børn i den vestlige del af kommunen vokser meget hurtigt.
  • I Læringshuset åbnes der meget snart en stor integreret institution, der på sigt skal modtage 150 børn.
  • Der skal derudover bygges to nye institutioner i de kommende år, og endvidere skal allerede eksisterende dagtilbud muligvis udvides