Max 1 km til bynær natur

Skrevet d. 28. oktober 2021

Når du har valgt at bo i Høje-Taastrup, er det meget tænkeligt fordi, du gerne vil bo tæt på naturen. Derfor skal vi bevare og udvikle naturen. Og står det til os, skal du max have 1 km til bynær natur.

For at nå denne målsætning har vi udpeget 18 naturområder, som vi laver visionsplaner for. Visionsplanerne skal beskrive, hvordan områderne skal udvikles – og bliver lavet efter input fra borgerne. Det handler om at skabe mere vild natur, god tilgængelighed og gode faciliteter, så de kan blive brugt.

De 18 naturområder:

 • Kilen, Kraghave og Høje Taastrup Landsby
 • Hakkemosen, Høje Taastrup
 • Erik Husfeldts Vej, Torstorp
 • Kvartersparken, Gadehavekvarteret
 • Agersøen, Taastrup
 • Vandværksgrunden, Taastrup
 • Holmehaven, Taastrup
 • Selsmosen, Taastrup
 • Røjlegrøften Naturpark, Taastrup
 • Fløngskoven, Fløng
 • Engvadgårdsparken, Fløng
 • Skydebane Vest, Hedehusene
 • Baldersbrønde, Hedehusene
 • Egeskoven, Hedehusene
 • Brandvænget, Hedehusene
 • Thorsbo Bassin, Reerslev
 • Sengeløse Grusgrav, Sengeløse
 • Forten, Vridsløsemagle