Det næste plejecenter skal være et friplejehjem!

Skrevet d. 22. oktober 2021

Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi altid har plejeboliger nok. Som ældre skal man kunne være tryg ved, at kommer behovet, så er pladsen der også. Men ældre er ligeså forskellige som alle andre. De har forskellige ønsker og behov. Og ældre fortjener også at kunne vælge. Derfor skal det næste plejehjem være et friplejehjem.

Om kort tid går udbygningen af Birkehøj plejehjem igang. Der skal udbygges med 30 nye boliger, så vi er sikre på, at vi har pladser nok til at løse behovet i de kommende år. Vi vil sikre, at det udvidede Birkehøj plejehjem bliver drevet lige så godt og med lige så meget hjertevarme, som det eksisterende Birkehøj. Det skal man kunne være helt tryg ved som ældre.

Men vi bliver flere ældre – og ældre lever længere. Derfor må vi forudse, at vi på et tidspunkt igen skal udvide kapaciteten. Og når den tid kommer, så skal det være et friplejehjem. Ikke fordi der er noget galt med kommunalt drevne plejehjem – tværtimod! Men ældre har også krav på valgmuligheder. Også den dag, hvor man har så stort et plejebehov, at en plejebolig er den rette løsning.

For mange vil vores gode kommunale plejehjem være den rigtige løsning. Og man vil sikkert have holdninger til, om Sengeløse, Henriksdal, Birkehøj eller Baldersbo er det rette sted at bo. De er alle gode valgmuligheder. Men det er også plejehjem, der drives efter fuldstændig de samme principper. Det er i bund og grund samme løsning.

Dagmarsminde er spændende nytænkning

Mange har set TV udsendelsen om friplejehjemmet Dagmarsminde. Her nytænker man. Her drives plejehjemmet efter andre principper og værdier. Her er plads til at gøre det anderledes. Fordi det ikke er endnu et kommunalt plejecenter. Rammerne og frihedsgraderne til at tænke anderledes er tilstede, fordi der er tale om et friplejehjem.

For ældre giver det valgfrihed – og for de kommunale plejehjem giver det inspiration. Begge dele er godt.

Derfor ønsker vi, at det næste kommunale plejecenter skal være et friplejehjem. For i Danmarks bedste hverdagskommune skal der være valgfrihed og fleksibilitet.